O nas

Gdzie dzieci potrzebują pomocy, tam jesteśmy – my dorośli

„Nie ma dzieci, są ludzie” – te słowa Janusza Korczaka przyświecają wszelkiej działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Chojnicach. Misją TPD jest podejmowanie inicjatyw na rzecz najmłodszych mieszkańców powiatu chojnickiego, pamiętając, że mają oni swoje potrzeby, uczucia, emocje i problemy – takie same jak dorośli, tylko proporcjonalne do wieku. Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest gałęzią z wielkiego drzewa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, liczącego sobie już ponad wiek. 100 lat działalności TPD. To znaczy, że członkowie trwali przy najmłodszych Polakach podczas burzliwych wydarzeń tego całego okresu: I wojny światowej, II wojny światowej, trudnych czasów komunistycznych, przemian społecznych. Dzieci bowiem niezależnie od wydarzeń wywołanych przez dorosłych, od czasów i miejsca, w jakich żyją, potrzebują takiej samej porcji bezpieczeństwa, opieki, miłości i świadomości, że jest ktoś, kto zadba o ich rozwój. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest ogólnopolskim, pozarządowym stowarzyszeniem pożytku publicznego działającym na rzecz dzieci i dla dobra dzieci.

Cała jego działalność opiera się na pięciu głównych zasadach:

  1. równości szans – TPD dba o to, aby dzieci bez względu na pochodzenie, płeć, wykształcenie w jednakowy sposób czerpały z dostępu do nauki, opieki zdrowotnej, dóbr kultury czy rozwoju perspektyw życiowych. Oddział TPD w Chojnicach niejednokrotnie stosował tę zasadę, wysyłając dzieci z ubogich rodzin na kolonie, a jednocześnie wspierając finansowo dzieci chore, w których leczeniu liczy się każdy grosz,
  2. sprawiedliwego, równego traktowania – TPD traktuje swoich podopiecznych z należną im godnością, nie naruszając w żaden sposób ich godności oraz prawa do wyrażania swoich poglądów. Wymaga to szczególnych umiejętności wsłuchania się w głos dziecka, w zrozumieniu jego problemów, dla dorosłych często błahych i nieistotnych,
  3. tolerancji, szacunku do drugiego człowieka – działacze chojnickiego oddziału TPD, okazując szacunek dzieciom, uczą ich jednocześnie stosowania tej wartości w stosunku do każdego człowieka. Celem stowarzyszenia jest bowiem nie tylko wspierania finansowe różnorakich działań, ale także wychowywanie dzieci, przekazywanie im tych wszystkich zasad, które są niezbędne do ułożenia właściwych relacji z rówieśnikami i dorosłymi,
  4. integracji i solidarności – żadne dziecko objęte pomocą lub wsparciem TPD nie jest osamotnione. Działacze oddziału dbają, aby kolonie stały się dla dzieci okazją do nawiązania nowych przyjaźni oraz czasem beztroskiego wypoczynku,
  5. działalności humanitarnej, charytatywnej – TPD nie pobiera żadnych opłat za swoją działalność. Wszelkie inicjatywy podejmowane są ze środków własnych, wsparcia sponsorów, konkursów, grantów. Jedyną zapłatą za pracę na rzecz dzieci jest ich uśmiech oraz zadowolenie. Trzon działalności stowarzyszenia stanowią także wolontariusze. Choć za swoją pracę nie otrzymują wynagrodzenia, to bardzo często osiągają inne, znacznie cenniejsze efekty. Mógł o tym przekonać się osobiście chojniczanin Sławomir Szymczak. W 2002r. jako jeden z 39-osobowej grupy wolontariuszy z całej Polski uczestniczył w obozie organizowanym przez Fundację „Pomoc Społeczna SOS” Jacka Kuronia. Sławek najpierw był opiekunem na zimowisku, potem pomagał dzieciom w odrabianiu zadań domowych. Ta bezinteresowna pomoc zaowocowała zarekomendowaniem go przez Andrzeja Skwierawskiego do uczestnictwa w obozie.

Działamy w Chojnicach już 90 lat!

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Chojnicach ma już 90-letnią tradycję. Od samego początku członkowie podjęli się licznych działań dla dobra dzieci. Wielu jest anonimowych działaczy, których nazwiska umknęły ludzkiej pamięci, a dokumenty z ich pracy zostały zniszczone w czasie wojennych wydarzeń. Ludzie Towarzystwa mogli także zawsze liczyć na pomoc wielu życzliwych osób, dzięki którym łatwiej było realizować kolonie dla dzieci, biwaki, wyposażać szkoły w potrzebne materiały.

Organizujemy czas dzieciom

Kolonie wypoczynkowe

Działalność TPD w Chojnicach zorientowana jest głównie na organizację i zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci, wakacyjnego wypoczynku, organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, pomocy metodycznej oraz grup wsparcia dla rodziców. Jedną z najczęstszych form pomocy dla dzieci jest organizowanie dla nich wypoczynku letniego w postaci obozów lub kolonii. Pierwsze wakacyjne wypoczynki dla dzieci TPD organizowało w okresie międzywojennym. Objęte nią były dzieci z rodzin ubogich, z problemami zdrowotnymi i wychowawczymi. Z biegiem lat Towarzystwo dostosowywało tę działalność do aktualnie najważniejszych potrzeb dzieci oraz do własnych możliwości finansowych, organizacyjnych i materialnych. Chojnicki oddział TPD zorganizowanie dzieciom najbardziej potrzebującym wypoczynku uważa za jeden ze swoich głównych celów. Warto przy tym zauważyć, że dzięki temu realizowane są niemal wszystkie zasady pracy na rzecz dzieci oraz statutowe cele. Wypoczynek nie tylko integruje dzieci, uczy je tolerancji oraz szacunku do drugiego człowieka i jego pracy, ale także wyrównuje im szanse życiowe. Wakacyjny wypoczynek rocznie obejmuje kilkadziesięcioro dzieci z powiatu chojnickiego. Zasadą jest, aby takie kolonie nie odbywały się zbyt daleko od domu. Dzięki temu dzieci czują się bezpieczne, wiedząc, że rodzice są na tyle blisko, że mogą w krótkim czasie do nich przyjechać. Kolonie są organizowane w ośrodkach wczasowych nad jeziorem, w bezpośrednim sąsiedztwie przyrody oraz kompleksów leśnych sprzyjających wypoczynkowi, a jednocześnie ekologicznej edukacji.

Dzień Dziecka świętujemy przez cały rok, ale 1 czerwca szczególnie

Dzień Dziecka to ważne święto dla każdego malucha oraz dla tych nieco starszych. Chojnickie TPD przykłada szczególną wagę do organizacji tego dnia, aby uśmiech z dziecięcych twarzy nie znikł ani na sekundę. Każdy rok działalności TPD to nowe wyzwania w organizacji Dnia Dziecka. Zabawy, słodycze, muzyka, wspólne śpiewy, a także wiele, wiele innych atrakcji to już tradycja TPD przy organizowaniu Dnia Dziecka. W tym szczególnym dniu każde dziecko jest najważniejsze. O milusińskich pamiętają także wszyscy sponsorzy.

Opieka, ale także wychowanie i edukacja – to nasza misja

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci wspiera rzeczowo wiele imprez i konkursów dla dzieci. W 2006r. ufundowało maskotki dla uczestników konkursu recytatorskiego o tematyce ekologicznej. Od wielu już lat TPD jest współorganizatorem Spotkań z Pieśnią i Piosenką Patriotyczną „Cześć Polskiej Ziemi” organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach. Poprzez konkursowe śpiewanie piosenek o ojczyźnie TPD wspiera edukację patriotyczną dzieci, a jednocześnie uczy ich rywalizacji. Każdego roku towarzystwo wspiera także organizacyjnie konkursy piosenek religijnych.

Nie wyręczamy, ale wspieramy – na tym polega nasza pomoc

Towarzystwo jest z chorymi dziećmi nie tylko podczas obchodów Światowego Dnia Chorego. Z chorobą dziecko i rodzic borykają się przecież nawet przez kilka lat. I wówczas każda forma pomocy jest niezbędna. Najbardziej potrzebne są oczywiście pieniądze. Wolontariusze dwoją się i troją, aby dla najbardziej potrzebujących uzbierać kwotę potrzebną na leczenie. Obecnie pod opieką TPD jest 20 chorych dzieci. Największe potrzeby związane są z leczeniem chorej Karolinki, oprócz 1% i darowizn na jej konto, zbierane są również plastykowe nakrętki.

Los, jaki spotyka dzieci, bywa okrutny

Bezsilność rodziców, kiedy zachoruje dziecko, jest straszna. Rozpacz, przerażenie, strach, czy wystarczy pieniędzy na długie i kosztowne leczenie, początkowo może odebrać siłę. Wsparcie i wiara innych ludzi, że leczenie zakończy się sukcesem, jest rodzicom tak samo potrzebne jak pomoc finansowa. Rodzice mogą liczyć na pomoc TPD w obu aspektach.

Rzecznik Praw Dziecka przy TPD w Chojnicach

Społeczny Rzecznik Praw Dziecka przy TPD w Chojnicach działa od 1992 roku. Był to pierwszy rzecznik w strukturach towarzystwa w skali całego kraju. Od samego początku rolę tę pełniła p. Ludomiła Paczkowska. Pracując jako dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach z oddziałami integracyjnymi, często była świadkiem sytuacji, które dzieciom nie powinny się przytrafiać. Podjęła zatem trud ochrony ich praw. Pani Ludomiła angażowała się we wszystkie programy, podczas których mogła zwiększyć swoją wiedzę, jak pomagać dzieciom i jak tę wiedzę przekazywać dalej.

Wspomnienia z pracy rzecznika praw dziecka Ludomiły Paczkowskiej

Pani Ludomiła Paczkowska niemal całe swoje dorosłe życie poświęciła pomocy tym najmłodszym i najbardziej bezbronnym: dzieciom. Jako ich rzecznik występuje już 17 lat! Przez ten czas uczyniła wiele dobrego, nie dopominając się o słowa uznania. Skromna w zachowaniu, dumna i odważna w swojej społecznej działalności, pomogła niejednemu dziecku. 17 lat pracy to 17 lat wspomnień.

Odznaczenia i medale – tak możemy symbolicznie podziękować za okazaną pomoc dzieciom

Darczyńcy oraz przyjaciele Towarzystwa Przyjaciół Dzieci pomagają bezinteresownie. Wielu z nich też ma dzieci i są świadomi, jak niewiele trzeba, aby sprawić im radość. Dla uhonorowania działalności dorosłych TPD przyznaje specjalne odznaczenia. Najwyższą odznaką jest Medal im. Henryka Jordana. Był to lekarz i wielki społecznik. To właśnie jemu zawdzięczamy tak popularne ogródki jordanowskie. Medal przyznawany jest osobom, które w sposób szczególny i wielokrotny przyczyniły się do poprawy sytuacji dzieci. Kolejnym odznaczeniem jest plakietka „Przyjaciel Dziecka” i otrzymują go wszyscy, którym los dzieci nie jest obojętny. Czasem wystarczy drobny gest, aby go otrzymać. Dla tych, którzy z dumą noszą go na piersi, niejednokrotnie jest najcenniejszą pamiątką. 90 lat działalności TPD pozwoliło na uhonorowanie setek dorosłych, którzy pomogli zmienić los dzieciaków. Nie sposób wymienić wszystkich, którym TPD przypięło odznaczenia.

Zarząd TPD Chojnice:

Iwona Skocka – prezes

Małgorzata Pazdalska -Wiceprezes

Dariusz Folerzyński –  sekretarz

Beata Kamińska – skarbnik

Małgorzata Nagórska – członek zarządu

Społeczny Rzecznik TPD

Ludomiła Paczkowska

Psycholog społeczny

Agnieszka Jażdżejewska-Zielińska

Komisja Rewizyjna TPD Chojnice:

Lucyna Tarkiewicz – przewodniczaca

Małgorzata Jolanta Lubińska – członek

Jacek Młodzianowski – członek

Statut Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (plik pdf do pobrania)